Vrakrester ligger strødd i området rundt sykehuset